Çevre İş Sağlığı ve Kalite Politikamız

Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile yaşamın sürdürülebilirliğini garanti altına alacağımızı, Kaynakların hızla tükendiği günümüzde geri kazanım bilincini müşterilerimize ve toplama kazandırmak için çalışmalarımızı ilerleteceğimizi Sektörde teknolojik yenilikleri ve mevzuatları takip ederek, çağdaş, konusunda uzman personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı, Kalite-çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi, Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürünve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi, Çalışanlarımızın tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşan ve katılımcı bir organizasyon olmayı, Çevre kirliliği önlemeyi, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşümlü hammadde ve geri kazanılabilir ürün üretimini, Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa, yürürlükteki mevzuatlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına ve diğer gerekliliklere uymayı, Çok yönlü iletişimle müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve toplumun güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt ederiz.

2020 DÖNEMİ
ÇEVRE , İŞ SAĞLIĞI VE KALİTE HEDEFLERİ

 

Müşteri memnuniyet oranını % 95’ e yükseltmek. Tüm birimlerde en az 3 tedarikçi ile çalışmak. Fire oranımızı % 0’a kadar düşürmek. Doğru ve sistemli şekilde yapacağımızı piyasa araştırmaları ile atık danışmanlığı yaptığımız firma portföyümüzü %30 arttırmak ve ürün yelpazemizi genişletmek. Şirket içi ve dışı eğitimlerle personel başına düşen eğitim saatini 40 saat/yıl olarak sağlamak. Yıllık elektrik, su ve doğalgaz tasarrufumuzu %5 oranında geliştirmek. Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini %0 aza indirmek. Tehlikeli atık oluşturacak ürün tüketimini ve faaliyetimiz sonucu oluşacak kontamine atıkları %1 oranında azatmak. Tüm yasal şart ve mevzuatlara uyumu %100 olarak sağlamak. Araç bakımlarını arıza oldukça değil aylık periyotlar halinde yapmak. Personel için gerekli koruyucu ekipmanın kullanımını %70den %100e çıkarmak. İş kazasız geçen gün sayısını 300 gün/yıl olarak sağlamak.