Tehlikesiz Metal ve İnert Atıkların Toplanması Hizmeti

Tesisimiz 1.000 m2 lik alanda kuruludur. Tehlikesiz metal ve inert atıklar tesise, kaynağında ayrı olarak gelmekte ya da tesisimizde cinslerine göre elle ayrıştırılma, oksijenli kesme işlemleri yapılmaktadır. Yapılan işlemler sonucunda yıllık 3.320 ton tehlikesiz metal ve inert atıkların geri dönüşüme hazırlanma süreci tamamlanmış olur. Tesisimize kabul ettiğimiz atık kodları şöyledir;